Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Ο δικτυακός τόπος www.mathtrix.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. O ιδιοκτήτης και οι συνεργάτες του διατηρούν τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.

Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου www.mathtrix. gr και ιδίως οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή διαμέσου της ιστοσελίδας συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον ιδιοκτήτη. Η αποδοχή τους εκ μέρους σας επέχει την θέση της υπογραφής σας σε γραπτή συμφωνία. Ο ιδιοκτήτης μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας.

Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του δικτυακού τόπου www.mathtrix. gr σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε την σελίδα των όρων χρήσης και να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του www.mathtrix. gr.

Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα www.mathtrix. gr δηλώνετε τη συγκατάθεσή σας στους ακόλουθους όρους και διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση το site του διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων χωρίς ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και πάντα μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο ελληνικό κι ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για τα ζητήματα αυτά. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήστε την ιστοσελίδα.

Με την πρόσβαση σ’ αυτή την Ιστοσελίδα ή στο Περιεχόμενό της, με το ξεφύλλισμά της ή την εκφόρτωση (downloading), την τοποθέτηση (posting) ή τη φόρτωση της Ιστοσελίδας ή κάποιας εφαρμογής της ως εγγεγραμμένος ή μη εγγεγραμμένος Χρήστης υποχρεούστε να τηρήσετε τους Όρους αυτούς χωρίς καμία απολύτως αλλαγή (γίνεται έτσι αποδεκτή η σύμβαση μεταξύ εσάς και του www.mathtrix. gr καθώς και στην τήρηση όλων των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων.

1.ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι ενημερωμένη και ακριβής. Εντούτοις, δεν μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ότι αυτό συμβαίνει. Ως εκ τούτου, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ή απώλεια κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης οποιουδήποτε είδους από τη χρήση υλικού που βρέθηκε στον ιστοχώρο μας. Η χρήση του υλικού γίνεται αυστηρά με δική σας ευθύνη.
Η χρήση και η θέαση αυτής της ιστοσελίδας γίνεται με δικό σας ρίσκο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες που προκύπτουν από την πρόσβασή σας, ή τη χρήση, αυτής της ιστοσελίδας. Αυτός ο ιστοχώρος μπορεί να συνδέεται με άλλους ιστοχώρους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ή απώλεια κέρδους ή σωματικής ή άλλης βλάβης που προέρχεται ως αποτέλεσμα της χρήσης οποιωνδήποτε πληροφοριών που δημοσιεύονται για οποιεσδήποτε από τις σελίδες στους συνδεμένους ιστοχώρους.

2.ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
2.1 Ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του Δικτύου παραχωρεί τη συγκατάθεσή του στους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους.

2.2 Επισκέπτες / χρήστες του site του www.mathtrix. gr που είναι ανήλικοι δεν έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του site www.mathtrix. gr και δεν πρέπει να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία για την δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο site. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους κι εφόσον το γεγονός γνωστοποιηθεί προς αυτό, το site του διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Το site του www.mathtrix.gr είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

3.ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΕΡΓΑΣΙΕΣ
3.1 Μέσω της ιστοσελίδας www.mathtrix. gr , παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ομαδικών και ατομικών ιδιαίτερων μαθημάτων σε απευθείας σύνδεση (online) μέσω του προγράμματος Skype ή άλλου παρόμοιου προγράμματος ή ειδικής εκπαιδευτικής διαδραστικής πλατφόρμας, σε φοιτητές από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό. Ακόμα παρέχεται η δυνατότητα υποστήριξης εργασιών με την μορφή εξατομικευμένων διαδικτυακών μαθημάτων.

3.2 Για να ξεκινήσετε την διαδικασία των μαθημάτων, πρέπει να έλθετε σε επαφή με τον ιδιοκτήτη (μέσω τηλεφώνου, e-mail ή της Φόρμας Επικοινωνίας ) ώστε να διαλέξετε την υπηρεσία που σας ενδιαφέρει και να συμφωνήσετε τις ώρες των μαθημάτων. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η υποβολή της Καρτέλας Φοιτητή. Η χρήση των υπηρεσιών του www.mathtrix. gr επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους, άνω των 18 ετών. Κατά τη διαδικασία αποστολής της Καρτέλας Φοιτητή θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ότι είστε ενήλικος.

3.3 Η υποβολή της Καρτέλας Φοιτητή στην οποία έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία σας είναι έγκυρη δήλωση βούλησης. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να προβαίνετε σε αυτήν μόνο αφού έχετε ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία του μαθήματος από τις διαθέσιμες πληροφορίες στις αντίστοιχες θέσεις του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr, ή μέσω επικοινωνίας μαζί μας. Κατά την υποβολή της Καρτέλας οφείλετε να δηλώνετε τα αληθινά σας στοιχεία. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα και πλήρη. Για τη χρήση των υπηρεσιών του www.mathtrix.gr πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα παραλάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα της εγγραφής σας. Μετά την παραλαβή του μηνύματος επιβεβαίωσης της εγγραφής θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον ιδιοκτήτη.

3.4 Τα μαθήματα Μαθηματικών και Φυσικής που παραδίδονται μέσω του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr, απευθύνονται σε φοιτητές ανώτερων ή ανώτατων πανεπιστημιακών σχολών και ιδρυμάτων εσωτερικού και εξωτερικού και ενήλικες που θέλουν να επιμορφωθούν και αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης φοιτητών από περιοχές απομακρυσμένες ή με μικρό πληθυσμό στις ίδιες ευκαιρίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που έχουν οι φοιτητές των μεγάλων πόλεων αλλά και επιπρόσθετα αναιρεί τη φυσική παρουσία και τις μετακινήσεις και εντός πόλεως. Τα μαθήματα απευθύνονται προς κάθε ενδιαφερόμενο και γίνονται σε προκαθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ανακοινώνεται στο δικτυακό τόπο ή το Facebook.

3.5 Για να συμμετάσχετε στα μαθήματα από απόσταση του www.mathtrix.gr θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας, με δικά σας έξοδα, τον εξής ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό: έναν Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps, ακουστικά με μικρόφωνο ή ηχεία με μικρόφωνο, μια web camera (προαιρετικά) και ένα λογαριασμό στο πρόγραμμα Skype (ή άλλο ομοειδές πρόγραμμα) που διατίθεται δωρεάν. Ακόμα, για την επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη είναι απαραίτητη μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο μαθητής. Σε περίπτωση που το μάθημα γίνεται διαμέσου εκπαιδευτικής πλατφόρμας απλώς θα σας αποστέλλονται τα κατάλληλα link για να συνδέεστε για μάθημα.

3.6 Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 60 λεπτά. Μετά τη συμφωνία για τις ώρες των μαθημάτων, αυτές οριστικοποιούνται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επιτρέπεται ακύρωση ατομικού μαθήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης θα ειδοποιείται μέχρι 2 ώρες πριν τη συμφωνημένη ώρα μαθήματος και εφόσον ταυτόχρονα συμφωνείται η αναπλήρωσή του μέσα στον ίδιο μήνα. Η παραπάνω διαδικασία ακύρωσης δικαιολογείται μέχρι το πολύ 2 φορές ανά μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμα και αν το μάθημα δεν γίνει με ευθύνη του μαθητή, θα χρεώνεται κανονικά. Είναι ευνόητο ότι δεν μπορεί να γίνει αναπλήρωση ομαδικού μαθήματος. Σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η πλειοψηφία των μαθητών επιθυμεί την ακύρωση μαθήματος και συμφωνούν και οι υπόλοιποι μαθητές, τότε το www.mathtrix.gr εξετάζει την ενδεχόμενη αναβολή του μαθήματος. Σε κάθε περίπτωση αν δεν υπάρχει αναβολή μαθήματος το μάθημα χρεώνεται κανονικά ακόμα και σε όσους δεν το παρακολουθήσουν.

3.7 Δοκιμαστικό μάθημα: Σε κάθε νέο φοιτητή δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πρώτο δοκιμαστικό μάθημα μικρής διάρκειας με τον κατάλληλο καθηγητή για το γνωστικό αντικείμενο που ενδιαφέρεται, εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση των μερών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση του δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος είναι η συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής Φόρμας Επικοινωνίας που βρίσκεται στο οικείο σημείο του δικτυακού τόπου. Ο χρόνος διεξαγωγής του δοκιμαστικού μαθήματος όπως και η δυνατότητα διεξαγωγής του εξαρτάται από την διαθεσιμότητα του καθηγητή και των απαιτούμενων πόρων.

3.8 Προκαθορισμένα Μαθήματα: Το www.mathtrix.gr προσφέρει προνομιακά πακέτα για συγκεκριμένα Μαθήματα (Βλέπε εδώ). Τα μαθήματα αυτά είναι διαδικτυακά ομαδικά και παρέχονται σε 3 διαφορετικές μορφές με κανονικό ρυθμό, εντατικό και υπερεντατικό. Στην διάρκεια των μαθημάτων παρουσιάζεται η θεωρία, λύνονται ενδεικτικές ασκήσεις και προτείνονται ασκήσεις προς λύση.

Την περίοδο προεγγραφής οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν ώρες της προτίμησης τους. Στο τέλος της περιόδου προεγγραφής εφόσον συμπληρώνονται οι ελάχιστοι αριθμοί ενδιαφερόμενων δημιουργούνται τμήματα και καταρτίζεται πρόγραμμα μαθημάτων το οποίο περιλαμβάνει και την ύλη που προβλέπεται να διδαχθεί σε κάθε μάθημα. Σε περίπτωση όπου για κάποιο μάθημα συμπληρώνεται ο ελάχιστος αριθμός ατόμων για περισσότερα από ένα προτεινόμενα δίωρα το www.mathtrix.gr διατηρεί την υποχρέωση να ενεργοποιήσει τουλάχιστον ένα τμήμα. Η ενεργοποίηση περισσοτέρων τμημάτων είναι στην διακριτική ευχέρεια του www.mathtrix.gr και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα πόρων και καθηγητών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν στην εγγραφή τους συμπληρώνοντας την Καρτέλα Φοιτητή και καταβάλλοντας την απαιτούμενη προκαταβολή. Είναι ευνόητο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αναπλήρωσης ομαδικού μαθήματος για μεμονωμένα άτομα, ωστόσο σε περίπτωση κωλύματος της πλειοψηφίας του τμήματος και με την σύμφωνη γνώμη όλων των υπολοίπων μπορεί να εξεταστεί η ενδεχόμενη αναβολή.

Τα τμήματα κανονικού ρυθμού διαρκούν 12 εβδομάδες, με 1 δίωρο την εβδομάδα και απαιτείται κατ’ ελάχιστον 2 άτομα προκειμένου να καταρτιστεί τμήμα. Τα τμήματα εντατικού ρυθμού διαρκούν 6 εβδομάδες, με 2 δίωρο την εβδομάδα και απαιτείται κατ ελάχιστον 2 άτομα προκειμένου να καταρτιστεί τμήμα. Τα τμήματα υπερεντατικού ρυθμού διαρκούν 3 εβδομάδες, με 2 δίωρο την εβδομάδα και απαιτείται κατ ελάχιστον 3 άτομα προκειμένου να καταρτιστεί τμήμα. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται άμεσα από το www.mathtrix.gr στους φοιτητές.

3.9 Έκτακτα Μαθήματα: Το www.mathtrix.gr προσφέρει ομαδικά ή ατομικά διαδικτυακά μαθήματα είτε σε Μαθήματα που δεν θεωρούνται προκαθορισμένα (μαθήματα με μικρή ζήτηση ή αυξημένης δυσκολίας) είτε προσαρμόζει πλήρως την διδασκαλία των προκαθορισμένων Μαθημάτων στις απαιτήσεις του εκάστοτε φοιτητή (link). Η εξατομίκευση αυτή στοχεύει στην κάλυψη κενών, στην βαθύτερη κατανόηση συγκεκριμένων τμημάτων της ύλης ενός Μαθήματος ή στην επανάληψη. Η διοργάνωση αυτών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννόησης και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα πόρων και καθηγητών.

3.10 Reading Course: Το www.mathtrix.gr μπορεί αναλάβει την οργάνωση διαδικτυακών Reading Courses (link). Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε φοιτητές που διαβάζουν αυτόνομα και χρειάζονται καθοδήγηση για την μελέτη τους. . Η διοργάνωση αυτών μαθημάτων γίνεται κατόπιν συνεννόησης και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα πόρων και καθηγητών.

3.11 Extra set ασκήσεων: Το www.mathtrix.gr παρέχει την δυνατότητα ανάθεσης επιπρόσθετων σετ ασκήσεων στα Online Μαθήματα που παρέχει στους φοιτητές που το επιθυμούν. Τα σετ αυτά λύνονται από τους φοιτητές και διορθώνονται έτσι ώστε ο κάθε φοιτητής να βλέπει την δική του εξέλιξη και τα σημεία στα οποία υστερεί. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται ως αναβαθμισμένο μάθημα με ελαφρώς μεγαλύτερο κόστος. Η παροχή της υπηρεσίας αυτής εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των καθηγητών.

3.12 Μαθήματα δια ζώσης: Οι καθηγητές που επιμελούνται το διαδικτυακό υλικό και διδάσκουν στο www.mathtrix.gr μπορούν να αναλάβουν την παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων (ατομικών ή ομαδικών) καθώς και την οργάνωση Reading Course. Οι καθηγητές αναλαμβάνουν τα μαθήματα αυτά ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή χρησιμοποιώντας εργόσημο και το www.mathtrix.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την διεξαγωγή αυτών των μαθημάτων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αυτόνομα από τους συγκεκριμένους καθηγητές.

3.13 Υποστήριξη εργασιών: Το www.mathtrix.gr προσφέρει υποστήριξη σε διαφόρων τύπων εργασίες. (Βλέπε εδώ (link σε εργασίες)) με την μορφή online εξατομικευμένης διδασκαλίας. Κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος, το www.mathtrix.gr εξετάζει το συγκεκριμένο αίτημα και ενδεχομένως να έρθει σε επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο για περαιτέρω πληροφορίες. Η αποδοχή της υποστήριξης εργασίας από την πλευρά του www.mathtrix.gr γίνεται με τρόπο ρητό και κατηγορηματικό και συνεπάγεται την εκπόνηση ενός κοινά αποδεκτού χρονοδιαγράμματος και την καταγραφή συγκεκριμένων προδιαγραφών για το project. Το χρονοδιάγραμμα και οι προδιαγραφές καταρτίζονται κατά περίπτωση και ενδεικτικά μπορεί να καθορίζουν υλικό που οφείλει να παραδοθεί στο www.mathtrix.gr, υλικό που οφείλει να παραδοθεί από το www.mathtrix.gr, πρόγραμμα μαθημάτων και επικοινωνιών. Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις προκύψουν από πλευράς του ενδιαφερόμενου μετά την αρχική συμφωνία, αντιμετωπίζονται ως εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποστήριξη νέας εργασίας και αναιρούν την αρχική συμφωνία. Στα πλαίσια της καλής συνεργίες οι διαφοροποιήσεις, νοούμενες ως εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποστήριξη νέας εργασίας εξετάζονται κατά προτεραιότητα, τόσο όσον αφορά αυτή καθ αυτή την εξέταση του αιτήματος, όσο και προτεραιότητα όσον αφορά την ανάληψη υποστήριξης . Πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση όπου υπάρχουν πολλές εργασίες που δύνανται να αναληφθούν μεμονωμένα, αλλά δεν υπάρχει η δυνατότητα να αναληφθούν στο σύνολό τους προτεραιότητα δίνεται στην εργασίες που προέρχονται από διαφοροποιήσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει το www.mathtrix.gr είναι αφενός η παράδοση του απαραίτητου υλικού και η εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων όπως προβλέπει το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, αφετέρου η διαθεσιμότητα σε επικοινωνία από πλευράς του www.mathtrix.gr καθώς και η άμεση ανταπόκριση σε οτιδήποτε συζητηθεί σε μια ενδεχόμενη επικοινωνία. Σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προϋποθέσεις το www.mathtrix.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την τήρηση του συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος από την πλευρά του. Διατηρεί δε το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την υποστήριξη της εργασίας.

Το www.mathtrix.gr έχει το δικαίωμα να αξιολογεί το υλικό που του παραδίδεται και να κρίνει εάν αυτό ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα. Σε περίπτωση που το υλικό δεν ανταποκρίνεται στα συμφωνηθέντα το www.mathtrix.gr επικοινωνεί άμεσα με τον ενδιαφερόμενο. Σκοπός της επικοινωνίας είναι η ενημέρωση σχετικά με το συγκεκριμένο γεγονός. Αν το γεγονός οφείλεται σε διαφοροποίηση των απαιτήσεων, τότε ισχύουν τα προαναφερθέντα που αφορούν τις διαφοροποιήσεις. Αν το γεγονός οφείλεται σε λάθος ή παραπληροφόρηση ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία τότε απαιτείται η άμεση παράδοση υλικού ανταποκρινόμενου στα συμφωνηθέντα. Η διαδικασία αυτή προκαλεί καθυστέρηση στην υλοποίηση του αρχικού χρονοδιαγράμματος και παρόλο που το www.mathtrix.gr θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να τηρήσει το αρχικό χρονοδιάγραμμα, παύει να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την μη τήρησή του. Σε περίπτωση μη παράδοσης υλικού ανταποκρινόμενου στα συμφωνηθέντα το www.mathtrix.gr διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει μονομερώς την υποστήριξη της εργασίας.

Εναλλακτικά οι καθηγητές που επιμελούνται το διαδικτυακό υλικό και διδάσκουν στο www.mathtrix.gr μπορούν να αναλάβουν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή χρησιμοποιώντας εργόσημο την δια ζώσης υποστήριξη εργασιών στα πλαίσια εξατομικευμένης δια ζώσης διδασκαλίας και το και το www.mathtrix.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την διεξαγωγή αυτών των μαθημάτων. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται αυτόνομα από τους συγκεκριμένους καθηγητές.

4.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
4.1 Η ιστοσελίδα διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχειών σας. Tο τεχνικό προσωπικό της ιστοσελίδας δεν θεωρείται τρίτος ανεξάρτητα από το είδος σύμβασης που υπάρχει μεταξύ της ιστοσελίδας και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου. Το αυτό ισχύει ακόμη και αν η σύμβαση μεταξύ της ιστοσελίδας και του ιδιοκτήτη του περιεχομένου είναι προφορική ή σιωπηρή. Ο δικτυακός τόπος www.mathtrix.gr δεν τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των μαθητών που παρακολουθούν τα μαθήματα από απόσταση, τα δε στοιχεία που δηλώνετε στις Φόρμες Επικοινωνίας για το δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα, Εγγραφής Μαθητή (Καρτέλα Φοιτητή), διαγράφονται από τους εξυπηρετητές μας, αμέσως μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο δίνονται. Η τήρηση των στοιχείων σας σε γίνεται αποκλειστικά για το σκοπό της αποτελεσματικής παροχής της υπηρεσίας (προσωπική επικοινωνία με το φοιτητή ,αποστολή υλικού κλπ.), δεν επιβάλλει εκ του νόμου την γνωστοποίηση τήρησης αρχείου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να ενημερώσετε, να διαγράψετε ή τροποποιήσετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει οποιαδήποτε στιγμή, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@mathtrix.gr

4.2 Το www.mathtrix.gr δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση προς τρίτους των στοιχείων σας. Το MATHTRIX μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία σας σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εφόσον έχει την προηγούμενη συγκατάθεση σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν.
– Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το MATHTRIX έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχετε γνωστοποιήσει στο δικτυακό τόπο, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς την ιστοσελίδα www.mathtrix.gr , ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
– Εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ακόμη το MATHTRIX δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

5.ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
5.1 Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων, ηχητικών αρχείων, βίντεο, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, του λογισμικού, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλο ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου (site) που έχουν εισαχθεί ή θα εισαχθούν προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στον κάτοχο του διαδικτυακού τόπου ή στον εκάστοτε δικαιούχο τους, διατίθενται δε στους επισκέπτες – χρήστες του Internet αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική) χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του κατόχου του διαδικτυακού τόπου ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
Ο ιδιοκτήτης και οι συνεργάτες του έχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων, οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται, σημειώσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Μέρος του περιεχομένου του, και ειδικά οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα που περιέχει μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί το www.mathtrix.gr.Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος Ν. 2121/1993 και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου πού ισχύουν στην Ελλάδα.

5.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση, εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr, του περιεχομένου των μαθημάτων, της εικόνας, του ήχου ή και του συνδυασμού αυτών, των κειμένων, των σημειώσεων και όλου του υλικού που αποστέλλεται ως συνοδευτικό του μαθήματος, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του ιδιοκτήτη. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίεση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του www.mathtrix.gr.

5.3 Τα email ή και newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του site του www.mathtrix.gr λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του site του www.mathtrix.gr και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Το www.mathtrix.gr διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

5.4 Επιτρέπεται η αναπαραγωγή (ολική ή μερική) του περιεχομένου του MATHTRIX που αποτελεί περιεχόμενο του και δεν προέρχεται από αναδημοσίευση άλλης πηγής, με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω διαδικτύου, με την προϋπόθεση να αναφέρεται εμφανώς η πηγή ως “www.mathtrix.gr” συνοδευόμενη από σύνδεσμο (link) που να οδηγεί ηλεκτρονικά τον επισκέπτη στην αντίστοιχη σελίδα του www.mathtrix.gr .Όλα τα παραπάνω αφορούν και στη σελίδα μας στο Facebook https://www.facebook.com/Mathtrix.

6.ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
6.1 Η κάθε υπηρεσία που τελικώς συμφωνείτε με βάση τις ανάγκες του ενδιαφερομένου φοιτητή έχει το κόστος που σας γνωστοποιείται κατά την συμφωνία για την διεξαγωγή της. Οι πληρωμές γίνονται με βάση τους όρους συνεργασίας, όπως αυτοί διατυπώνονται εδώ (Link όροι συνεργασίας) και οριστικοποιούνται κατά την συμφωνία για την παροχή μαθημάτων .Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει πληρωμή στην συμφωνηθείσα προθεσμία, τα μαθήματα διακόπτονται χωρίς άλλη ειδοποίηση.

6.2 Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

α. Καταβολή σε έναν από τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
Αριθμός Λογαριασμού:
IBAN:
Δικαιούχος Λογαριασμού:

Τράπεζα: Alpha Bank
Αριθμός Λογαριασμού:
IBAN:
Δικαιούχος Λογαριασμού:

β. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

6.3 Η επιβεβαίωση της καταβολής του ποσού γίνεται με αποστολή email στο οποίο επισυνάπτεται το αποδεικτικό κατάθεσης στην διεύθυνση accountingMathtrix@gmail.com. Έπειτα από κάθε επιβεβαιωμένη καταβολή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του ιδιοκτήτη στα στοιχεία τιμολόγησης που έχουν δηλωθεί στη Καρτέλα Φοιτητή.

7.ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Η παρακολούθηση online μαθημάτων μέσω διαδικτύου αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Κατά συνέπεια, ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζουν από τη στιγμή της παραλαβής του μηνύματος επιβεβαίωσης της Εγγραφής Φοιτητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί, και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης υπαναχώρησης στη διεύθυνση info@mathtrix.gr. Εφόσον έχει παρασχεθεί μέρος της υπηρεσίας (π.χ. δύο ώρες μαθήματος), η αμοιβή για τα μαθήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οφείλεται κανονικά και η υπαναχώρηση αφορά το υπόλοιπο – μη εκπληρωθέν – μέρος της σύμβασης.

8. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
8.1 Κάθε Εγγραφή Μαθητή ισχύει για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η υπηρεσία που του παρέχεται. Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι αυτή με την οποία πραγματοποιήσατε την εγγραφή σας. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για το χρονικό διάστημα που έπεται αμέσως μετά τη συμφωνία και για όσο προβλέπεται από κοινού (ιδιοκτήτης και ενδιαφερόμενος φοιτητής) , και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο αναγράφεται στην ιστοσελίδα www.mathtrix.gr . Οποιαδήποτε τροποποίηση του κόστους των μαθημάτων μετά τη σύναψη της σύμβασης γίνεται κατόπιν συμφωνίας των μερών.

8.2 Αν προκύψουν διαφορές από την εφαρμογή των όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλυθούν καταρχήν με επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη και τους αρμόδιους για τη περίσταση συνεργάτες -καθηγητές ώστε να υπερκεραστεί κάθε διαφωνία με τη καλύτερη των προθέσεων. Αν όμως αυτό δεν καταστεί εφικτό θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και θα υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ελληνικών Δικαστηρίων. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή . Η καταγγελία ισχύει έπειτα από την παραλαβή της από το αντισυμβαλλόμενο μέρος και ενεργεί για το μέλλον. Το κόστος των μαθημάτων που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή της παραλαβής της καταγγελίας, οφείλεται σε κάθε περίπτωση.

9. COOKIES
Η ιστοσελίδα μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου (π.χ. Newsletters). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του κόμβου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του κόμβου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του κόμβου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του κόμβου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του κόμβου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες αυτές (π.χ. ηλεκτρονικές αγορές).

10. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
10.1 Στο δικτυακό τόπο www.mathtrix.gr περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση το www.mathtrix.gr δεν εγγυάται την εγκυρότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου των συνδέσμων που περιλαμβάνει, ούτε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Το www.mathtrix.gr διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.

10.2 Η μνεία των υπερσυνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ως πρόταση ή παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το www.mathtrix.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης, που τους ακολουθεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο www.mathtrix.gr υπάγεται στους όρους χρήσης της οικείας κάθε φορά ιστοσελίδας, τους οποίους οφείλει να συμβουλεύεται ο επισκέπτης πριν από κάθε χρήση.

10.3 Ο δικτυακός τόπος www.mathtrix.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος www.mathtrix.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπo.

11.ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
11.1 Ο δικτυακός τόπος www.mathtrix.gr δεν ευθύνεται για ζημίες οποιασδήποτε μορφής ενδέχεται να υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένου του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και έχοντας λάβει γνώση των όρων χρήσης. Συγκεκριμένα, ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για κανενός είδους ειδικές, άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες που θα προέλθουν από την επίσκεψη και χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται στον δικτυακό τόπο. Ο δικτυακός τόπος www.mathtrix.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες και το περιεχόμενό του θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα. Επιπλέον, ο παρών δικτυακός τόπος δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές “Servers” μέσω των οποίων η συγκεκριμένη ιστοσελίδα τίθεται στην διάθεση των χρηστών της, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά.

11.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο www.mathtrix.gr, συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Εξάλλου οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχονται από το δικτυακό τόπο αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση τα μοναδικά ή τα αποκλειστικά σχετικά με οποιοδήποτε μάθημα.

Η ευθύνη για την πραγματοποίηση του αριθμού μαθημάτων που προτείνει ο ιδιοκτήτης βαρύνει αποκλειστικά το μαθητή ή τους γονείς του, ενώ δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση σχετικά με την απόδοση του φοιτητή. Οι πληροφορίες και συμβουλές που παρέχονται δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη του ιδιοκτήτη. Επίσης παρότι βρίσκεται υπό διαρκή ενημέρωση, το www.mathtrix.gr, δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες απρόοπτες αλλαγές της διδακτέας ύλης από τις σχολές και τα πανεπιστημιακά τμήματα.

Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το www.mathtrix.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.

Σε κάθε περίπτωση, η έκταση της ευθύνης του www.mathtrix.gr έναντι του χρήστη των υπηρεσιών του περιορίζεται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατά ανώτατο όριο στο ύψος του καταβληθέντος από τον χρήστη ποσού.

12. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
Το περιεχόμενο του www.mathtrix.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης, οι συνεργάτες-καθηγητές και γενικά τα πρόσωπα που συνδέονται με το www.mathtrix.gr δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

13. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ-ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ
Ο χρήστης του www.mathtrix.gr ευθύνεται απέναντι στον ιδιοκτήτη και τους συνεργάτες της, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του www.mathtrix.gr με αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους τρόπο.

14.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Αθηνών. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

14.1 Οι ανωτέρω όροι χρήσης του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr και των υπηρεσιών παρακολούθησης μαθημάτων από απόσταση, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
14.2 Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
14.3 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του www.mathtrix.gr και του χρήστη των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του www.mathtrix.gr και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
14.4 Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.mathtrix.gr.