ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση μιας επιτυχημένης συνεργασίας είναι η ύπαρξη ρητών όρων. Οι όροι συνεργασίας εξασφαλίζουν και τις δυο πλευρές αποτυπώνοντας υποχρεώσεις και απαιτήσεις για αμφότερους.

Αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες του ενδιαφερόμενου και καθοριστεί ένα σαφές πλαίσιο απαιτήσεων από την πλευρά του και αντίστοιχα υποχρεώσεων από την δική μας ξεκινά η συνεργασία σε πρακτικό πλέον επίπεδο.

Προκαθορισμένα Διαδικτυακά Μαθήματα

Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται προκαταβολή 30%. Με την συμπλήρωση 1/3 των παραδόσεων απαιτείται τμηματική καταβολή 40% και στα 2/3 εξόφληση του υπόλοιπου ποσού.

Έκτακτα Διαδικτυακά Μαθήματα

Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται προκαταβολή 50%. Με την συμπλήρωση των μισών παραδόσεων απαιτείται εξόφληση του υπόλοιπου ποσού.

Εργασίες σύντομης διεκπεραίωσης

Λόγω του σύντομου διαστήματος που μεσολαβεί μεταξύ της ανάθεσης και της παράδοσης της εργασίας για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται 50% προκαταβολή και εξόφληση προ ή κατά την παράδοση.

Εργασίες μεγάλης κλίμακας

Στις εργασίες αυτές υπάρχει τακτική συνεργασία για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για την έναρξη της απαιτείται προκαταβολή 30%. Συνήθως η εργασία έχει κάποια αυτοτελή στάδια, οπότε κατά αντιστοιχία με την ολοκλήρωσή τους υπάρχουν τμηματικές καταβολές. Η εξόφληση γίνεται προ ή κατά την παράδοση.

Ειδικά για τις εργασίες παράλληλα με την προκαταβολή θα πρέπει να κατατίθενται και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετιζόμενες με την εργασία.

Όσον αφορά τα μαθήματα δια ζώσης, όπως επίσης και τα αντικείμενα γενικής υποστήριξης, λόγω της φύσεως τους και του γεγονότος ότι σε κάθε περίπτωση είναι αντικείμενα κατ ιδίαν συνεννόησης, οι όροι συνεργασίας καθορίζονται κατά περίπτωση και το www.mathtrix.gr δεν σχετίζεται με αυτά.