ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη και ενίσχυση εργασιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και σπουδαστών.

Είναι σαφές ότι η αντιμετώπιση των εργασιών διέπεται από την ίδια φιλοσοφία που μας διακατέχει και ως προς τον σχεδιασμό και την διδασκαλία των μαθημάτων. Δεν πρόκειται για στείρα συγγραφή εργασίας ή αντιγραφή παλαιοτέρων, αλλά αντίθετα επιχειρείται η βαθύτερη κατανόηση του μαθήματος από το οποίο προέρχεται. Τονίζουμε ότι η υποστήριξη εργασιών αφορά αποκλειστικά ό,τι σχετίζεται με τα πεδία των Θεωρητικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Φυσικής για όλο το φάσμα των σχολών (ΑΕΙ. ΤΕΙ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΕΑΠ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ) για το οποίο και υπογραμμίζουμε τη παρουσία μας.

Διπλωματικές εργασίες προπτυχιακού / μεταπτυχιακού επιπέδου

Όσον αφορά διπλωματικές εργασίες είτε προπτυχιακού είτε μεταπτυχιακού επιπέδου, ο απώτερος στόχος είναι πλήρης υποστήριξη του ενδιαφερόμενου. Ο ρόλος μας δεν είναι ούτε να συγγράψουμε την διπλωματική, ούτε να αντικαταστήσουμε τους επιβλέποντες καθηγητές. Η βοήθεια που ενδεχομένως να χρειάζεται κανείς στην εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας μπορεί να άπτεται πολλών πραγμάτων. Στα πλαίσια της συμβουλευτικής μπορούμε να βοηθήσουμε αναλύοντας τις απαιτήσεις, το υπόβαθρό και τις πιθανές δυσκολίες που μπορούν να προκύψουν από κάποιο θέμα. Στην συνέχεια παρουσιάζουμε ένα πλάνο για την διευθέτηση των ανωτέρω. Με την υποστήριξή μας πέρα από την επίλυση των πρακτικών ζητημάτων, αναδεικνύεται το ταλέντο του ενδιαφερόμενου, αφού έχει την δυνατότητα να εστιάσει στην ουσία της εργασίας του.

Διπλωματικές εργασίες ερευνητικού προσανατολισμού

Όσον αφορά διπλωματικές ερευνητικού προσανατολισμού, οι οποίες βασίζονται στην ενδελεχή ανάλυση ενός εξειδικευμένου αντικείμενου και ιδανικά προετοιμάζουν τον φοιτητή να κάνει τα πρώτα του βήματα για να ενταχθεί στην εγχώρια επιστημονική κοινότητα, εποπτεύουμε την γενική διαδικασία εξεύρεσης βιβλιογραφίας και βοηθάμε κατόπιν συνεννόησης και στον βαθμό που είναι δυνατό στην κάλυψη υποστηρικτικών αναγκών που θα προκύψουν πάνω σε θέματα Μαθηματικών και Φυσικής δομικού χαρακτήρα για να αποφορτιστεί η ουσία της επιστημονικής έρευνας. Καθιστούμε σαφές ότι δεν αναμιγνυόμαστε στο πρωτογενές αντικείμενο της διπλωματικής. Σε κάθε περίπτωση θα εξετάζουμε ουσιαστικά την ανάληψη ευθύνης consulting σε τέτοιου είδους εκτεταμένες εργασίες και μόνο αν κρίνεται ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα διεκπεραίωσης αυτών.

Η υποστήριξη εργασιών γίνεται με την μορφή μαθημάτων. Εκτός της online υποστήριξης που παρέχεται άμεσα από το www.mathtrix.gr, υπάρχει η δυνατότητα υποστήριξης δια ζώσης.

Για την υποστήριξη δια ζώσης μπορεί να απευθυνθεί κανείς στους καθηγητές που διδάσκουν ή επιμελούνται το υλικό του www.mathtrix.gr. Η υποστήριξη αυτή παρέχεται από τους καθηγητές οι οποίοι λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με εργόσημο, χωρίς να σχετίζονται με το www.mathtrix.gr. Το www.mathtrix.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την δια ζώσης υποστήριξη εργασιών.