ΝΕΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το ζητούμενο στις νέες συνεργασίες με καινούριους καθηγητές είναι να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα κατά τη διδασκαλία τόσο στην online δομή όσο και στο ιδιαίτερο μάθημα και το γκρουπ είτε πρόκειται για αντικείμενα του πυρήνα ή της κατηγορίας της εξωτερικής υποστήριξης καθώς και στη συμβουλευτική των εργασιών.

Αυτό σημαίνει ότι για να συμβαδίζουν οι στοχοθετήσεις με τη γενικότερη φιλοσοφία μας ως ομάδα πρέπει οι συνεργάτες μας να ικανοποιούν συγκεκριμένης φύσεως αυστηρά κριτήρια γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αξιολόγηση τους με προσεκτική μελέτη των βιογραφικών τους και προσωπική συνέντευξη ώστε να είναι βέβαιο ότι δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των διαλέξεων και τις σύγχρονες εκπαιδευτικές επιταγές. Συνεπώς οφείλουν να είναι άρτια εκπαιδευμένοι και καλλιεργημένοι με μεταπτυχιακή εξειδίκευση κατά το ελάχιστο. Φυσικά προέχει η διάθεση συνεργασίας πάνω στο ίδιο όραμα κάτι που σημαίνει ότι σέβονται το σύνολο των υπολοίπων καθηγητών και την από κοινού πορεία ως επιμελητές ενός ευρύτερου διδακτικού σκοπού.

Οι διαχρονικές ανάγκες του γραφείου είναι οι εξής:

Θεωρητικά Μαθηματικά

Με βάση την ύλη αυτών
Άλγεβρα, Ανάλυση, Στατιστική (Αλγεβριστής, Αναλύστας, Στατιστικός)

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Με βάση την ύλη αυτών
Business Mathematics, Mαθηματικά Πληροφορικής, Μαθηματικά για Μηχανικούς

Φυσική

Με βάση την ύλη αυτής

Οικονομικά

Με βάση την ύλη αυτών

Χημεία-Βιολογία

Με βάση την ύλη αυτής

Ενίσχυση σε Μαθηματικά, Στατιστικά πακέτα και Γλώσσες Προγραμματισμού

Με βάση την ύλη αυτών

Επομένως σε περίπτωση που πορεύεστε ακαδημαϊκά με το αντικείμενο σας και επιθυμείτε να συνεργαστείτε μαζί μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

  • 5 + 78 =