ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Scientific Computing

Η εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχει καταστήσει απαραίτητη της χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την επίλυση διαφόρων προβλημάτων.

Σε γενικές γραμμές μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσα από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:

Αριθμητικές Εφαρμογές
[C, Fortran, Matlab]

Computer Algebra Systems
[Mathematica, Maple]

Σουίτες Εξειδικευμένων Εφαρμογών
[Latex, SPSS, eviews, R]

Αναλαμβάνουμε την υποστήριξη στην ανάπτυξη εφαρμογών με τα ανωτέρω προγράμματα και γλώσσες προγραμματισμού στα πλαίσια συγκεκριμένων project.

Γνωρίζοντας σε βάθος τα πρωτογενή αντικείμενα είμαστε σε θέση να υιοθετούμε πολύ πιο αποτελεσματικές μεθόδους, οι οποίες βασίζονται στην φύση του εκάστοτε προβλήματος, δημιουργώντας αξιόπιστες και αποδοτικές εφαρμογές. Ακόμα υπάρχει η δυνατότητα εκμάθησης βασικών λειτουργιών στα πλαίσια εντατικής εισαγωγής.

Εξειδικευμένα Αγγλικά

Για την ευρύτερη υποστήριξη των φοιτητών, σπουδαστών και επαγγελματικών στελεχών, μέσα από δίκτυο εξωτερικών συνεργατών παρέχεται εξειδικευμένη επιμόρφωση πάνω στα αγγλικά.

Η εξειδικευμένη επιμόρφωση πάνω στα αγγλικά αφορά τις ακόλουθες ενότητες:

Business English
Στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον τα αγγλικά είναι η βασική γλώσσα για πληθώρα επικοινωνιών. Απαραίτητη για την ανέλιξη σε ένα ανταγωνιστικό εταιρικό επαγγελματικό περιβάλλον, το οποίο είναι ενταγμένο σε ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών και προτύπων είναι η γνώση καλών επιχειρηματικών αγγλικών. Σε αυτή την κατεύθυνση με γνώμονα το ισχυρό ενδιαφέρον μας για τον κλάδο των business mathematics, θεωρούμε επιτακτική την εκμάθηση επιχειρηματικής ορολογίας στα αγγλικά μέσα από κατάλληλα διαμορφωμένο πρόγραμμα.

Ορολογία
Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία της βιβλιογραφίας των Μαθηματικών και της Φυσικής είναι στα αγγλικά, μπορούμε να βοηθήσουμε στην εκμάθηση της κατάλληλης ορολογίας.

Σπουδές στο Εξωτερικό
Βασική προϋπόθεση για σπουδές σε αρκετές εξωτερικό είναι η πιστοποιημένη γνώση αγγλικών (GMAT, GRE, TOEFL, IELTS κτλ). Έμπειροι επαγγελματίες αναλαμβάνουν την προετοιμασία για τις πιστοποιήσεις αυτές.

Μαθήματα Οικονομικών

Δεδομένου ότι στον τομέα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών σημαντικό κομμάτι αποτελούν τα Business Mathematics, αντίστοιχα από την πλευρά του γραφείου μας η διάρθρωσή μας αντικατοπτρίζει αυτό το γεγονός.

Στο πλαίσιο της παροχής ολοκληρωμένης υποστήριξης επιβάλλεται η ύπαρξη πρότασης όσον αφορά θεμελιώδη μαθήματα της επιστήμης των Οικονομικών.

Χημεία – Βιολογία

Ο προσανατολισμός μας είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική, ωστόσο επειδή πολλοί ενδιαφερόμενοι μπορεί να προέρχονται από τμήματα που έχουν μαθήματα Χημείας και Βιολογίας, συνεργαζόμαστε με αξιόλογους επαγγελματίες που είναι σε θέση να καλύψουν βασικές απαιτήσεις στα αντικείμενα αυτά.

Δεδομένου ότι η Χημεία και η Βιολογία ανήκουν στις θετικές επιστήμες δεν θα μπορούσαμε να μην προσφέρουμε την πρότασή μας για αυτά τα αντικείμενα.