ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Η διδασκαλία των μαθημάτων μπορεί να γίνει με 3 διαφορετικούς τρόπους:

 1. Προκαθορισμένα μαθήματα

  Αναφέρονται στις επιμέρους ενότητες. Υπάρχουν τακτικά τμήματα online, τα οποία προσφέρονται και με εντατικό ρυθμό.

 2. Έκτακτα μαθήματα

  Online ή δια ζώσης. Προσφέρουν απόλυτα εξατομικευμένη διδασκαλία, είτε διδασκαλία μη προκαθορισμένων μαθημάτων.

 3. Reading courses

  Ο ενδιαφερόμενος διαβάζει μόνος του και γίνονται online συναντήσεις για την καθοδήγησή του.

Για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα παρέχουμε την επιλογή ανάθεσης και διόρθωσης

Extra σετ ασκήσεων

Τα σετ αυτά στοχεύουν στο να βοηθήσουν τον ενδιαφερόμενο να καταλάβει τα δικά του λάθη και όχι να δει απλά πώς λύνεται μια άσκηση. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να εντοπίσει κανείς ακριβώς που οφείλονται τα λάθη και να εστιάσει σε αυτά.

Για καλύτερα αποτελέσματα προτείνουμε συνδυασμό των διαφόρων υπηρεσιών μέσα από προνομιακά πακέτα. Σε κάθε περίπτωση μην διστάσετε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας για να προτείνουμε την λύση που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.

Τα online μαθήματα παρέχονται άμεσα από το www.mathtrix.gr στους ενδιαφερόμενους, ενώ για τα μαθήματα δια ζώσης μπορεί να απευθυνθεί κανείς στους καθηγητές που διδάσκουν ή επιμελούνται το υλικό του www.mathtrix.gr. Τα μαθήματα αυτά παρέχονται από τους καθηγητές οι οποίοι λειτουργούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή με εργόσημο, χωρίς να σχετίζονται με το www.mathtrix.gr. Το www.mathtrix.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την διεξαγωγή αυτών των μαθημάτων.

Προκαθορισμένα μαθήματα

 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ
 • 12 εβδομάδες – κανονικό
 • 6 εβδομάδες – εντατικό
 • 3 εβδομάδες – υπερεντατικό
 • ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
 • 1 δίωρο – κανονικό
 • 2 δίωρα – εντατικό
 • 2 δίωρα – υπερεντατικό
 • ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
 • 2 άτομα – κανονικό
 • 2 άτομα – εντατικό
 • 3 άτομα – υπερεντατικό

Τα έκτακτα μαθήματα online είναι κατόπιν συνεννόησης. Παρέχονται πολύ ελκυστικές εκπτώσεις ανάλογα με την διάρκεια των μαθημάτων και το αριθμό των συμμετεχόντων. Έκτακτα μαθήματα για μια ομάδα ατόμων μπορούν να φτάσουν τις ίδιες τιμές με τα προκαθορισμένα μαθήματα.

Τα reading courses είναι κατόπιν συνεννόησης με σταθερή χρέωση ανά συνάντηση.

Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να συνδυαστούν στα ακόλουθα πακέτα:

Προκαθορισμένο Online + extra σετ ασκήσεων

Εξατομικευμένο Online + extra σετ ασκήσεων

Reading Course Online + extra σετ ασκήσεων

Προκαθορισμένο Online + Έκτακτο Online

Με επιπλέον έκπτωση 30% για ως 3 δίωρα εξατομικευμένου μαθήματος. Η λογική του συγκεκριμένου πακέτου είναι η κάλυψη κενών ή η τελική επανάληψη.

Προκαθορισμένο Online + Έκτακτο Online + extra σετ ασκήσεων

Με επιπλέον έκπτωση 30% για ως 3 δίωρα εξατομικευμένου μαθήματος και 50% έκπτωση στα extra σετ ασκήσεων. Η λογική του συγκεκριμένου πακέτου η πλέον ολόπλευρη υποστήριξη του ενδιαφερόμενου, με τακτική παρακολούθηση της πορείας του μέσα από τις ασκήσεις και το εξατομικευμένο μάθημα όπου καλύπτονται κενά ή γίνεται τελική επανάληψη.

Τα προσφερόμενα μαθήματα είναι χωρισμένα σε 3 θεματικές ενότητες ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο εμπίπτουν.

Θεωρητικά Μαθηματικά

Θεωρητικά Μαθηματικά

Γραμμική Άλγεβρα Ι,ΙΙ

Θεωρία Αριθμών

Αναλυτική Γεωμετρία

Λογισμός Πινάκων

Βασική Άλγεβρα

Διαφορική Γεωμετρία Καμπύλων και Επιφανειών

Απειροστικοί Λογισμοί Ι,ΙΙ,ΙΙΙ

Πραγματική Ανάλυση

Αρμονική Ανάλυση-Fourier

Μιγαδική Ανάλυση

Διαφορικές Εξισώσεις

Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις

Συνδυαστική

Πιθανότητες Ι,ΙΙ

Στατιστική Ι,ΙΙ

Δειγματοληψία

Οικονομετρίες

Προβλέψεις

Θεωρία Μέτρου

Συναρτησιακή Ανάλυση

Γενική Τοπολογία

Θεωρία Συνόλων

Ολοκλήρωμα Lebesque

Θεωρία Galois

Δακτύλιοι και Πρότυπα

Θεωρία Ομάδων

Μεταθετική Άλγεβρα

Διαφορική Γεωμετρία Πολλαπλοτήτων

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Εφαρμοσμένα Μαθηματικά

Οικονομικά Μαθηματικά
(Ράντες,Ομόλογα κτλ)

Στοχαστική Ανάλυση Παραγώγων και δικαιωμάτων – Stochastic Calculus in Finance

Προχωρημένη Μαθηματική Ανάλυση Παραγώγων και Δικαιωμάτων (Ντετερμινιστική)

Θεωρία Κινδύνου (Risk Management)

Γενικές Ασφαλίσεις και Ασφάλειες Ζωής

Ειδικά Θέματα Αναλογιστικών (Αντασφαλίσεις)

Συνταξιοδοτικά Σχήματα και Αναλογιστικές Μελέτες

Γραμμικός Προγραμματισμός

Δυναμικός Προγραμματισμός

Στοχαστικές Ανελίξεις

Στοχαστικές Μέθοδοι στην Επιχειρησιακή Έρευνα

Θεωρία Αποφάσεων

Business Statistics

Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεις

Ενίσχυση του μαθηματικού και του φυσικού υπόβαθρου που απαιτείται σε συγκεκριμένα μαθήματα των τμημάτων πολυτεχνικών σχολών που έχουν έντονη σχέση με τα μαθηματικά και την φυσική.

Αριθμητική Ανάλυση Ι,ΙΙ

Μαθηματική Λογική

Διακριτά Μαθηματικά

Θεωρία Γραφημάτων

Αλγοριθμική Πολυπλοκότητα

Αριθμητική Γραμμική Άλγεβρα

Θεωρητική Φυσική

Θεωρητική Φυσική

Φυσική 1 (Μηχανική)

Φυσική 2 (Θερμότητα – Κύματα)

Φυσική 3 (Ηλεκτρομαγνητισμός)

Φυσική 4 (Σύγχρονη Φυσική)

Μηχανική 1 & 2

Ηλεκτρομαγνητισμός 1 & 2

Κβαντομηχανική 1 & 2

Στατιστική Φυσική 1 & 2

Ειδική Σχετικότητα

Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική και τα Στοιχειώδη Σωμάτια

Εισαγωγή στην Φυσική Στερεάς Κατάστασης