Νέα

Μεταπτυχιακά/Σπουδές στο Εξωτερικό/Επιμορφώσεις

Πέραν της πανεπιστημιακής υποστήριξης θεωρούμε πολύ σημαντικό να προετοιμάζουμε τους ενδιαφερόμενους για το επόμενο βήμα στις σπουδές τους. Με βάση τα επιστημονικά τους ενδιαφέροντα μπορούμε να συζητήσουμε για αξιόλογα μεταπτυχιακά προγράμματα τόσο στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Αντίστοιχα προτείνουμε διάφορα προγράμματα εξειδικευμένης επιμόρφωσης τόσο δια ζώσης, όσο και διαδικτυακά. Πλέον υπάρχουν πολλές επιλογές στο τρόπο [...]